کمیته علمی و داوری

به ترتیب حروف الفبا

دکتر محمد احمدی

عضو هیئت علمی گروه بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

دکتر افشین آخوندزاده

استاد دانشکده دامپزشکی- دانشگاه تهران گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی

دکتر فاطمه اسفرجانی

مدیر گروه تحقیقات سیاست و برنامه ریزی غذا و تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

دکتر سهیل اسکندری

عضو هیات علمی سازمان غذا و دارو، عضو مركز تحقيقات بيماري هاي مشترك انسان و حيوان، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي، عضو مركز تحقيقات علوم و صنايع غذايي دانشگاه آزاد واحد تهران

دکتر خسرو اسماعیلی

رئيس اسبق هيئت مديره و رييس اسبق بهداري كشتارگاه تهران ، مدرس اسبق درس بازرسي و بهداشت گوشت دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد ، مدير عامل شركت آردين آفرين سوشيانت

دکتر محمودرضا اکبریان

مدیر کشوری بهداشت و کیفیت شرکت ماف پارس(هایپراستار)

دکتر حسام­ الدین اکبرین

مسئول آموزش، پژوهش و ترویج سازمان نظام دامپزشکی

دکتر داود امان الهی

کارشناس اداره برنامه و بودجه اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر مریم امینی

استادیار انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

دکتر امیرعلی انوار

مدیر گروه بهداشت و علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر حامد اهری

دانشیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی واحد علوم و تحقیقات

دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی

استاد دانشگاه و رئیس انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

دکتر حسین تاجیک

استاد گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه و رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

دکتر مازیار تقوی

کارشناس مسئول آزمایشگاه فرآورده های گوشتی پژوهشگاه استاندارد

دکتر اشکان جبلی جوان

دانشيار بهداشت مواد غذايي گروه بهداشت مواد غذايي دانشكده دامپزشكي دانشگاه سمنان

دکتر افشین جوادی

عضو هیات علمی گروه بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و مدیر مسئول مجله بهداشت مواد غذایی

دکتر سید هدایت حسینی

استاد و مدیر گروه علوم و صنایع غذایی، انستیتو تغذیه و صنایع غذایی کشور

دکتر مجید حاجی فرجی

دانشیار انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور

دکتر پیام حقیقی خوشخو

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر آراسب دباغ مقدم

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارتش ج.ا.ایران ، رئیس اداره بهداشت ارتش ج.ا.ایران

دکتر نوردهر رکنی

استاد پیشکسوت صنعت گوشت

دکتر سعیده شجاعی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر تقی زهرایی صالحی

استاد دانشگاه تهران

دکتر عبدالصمد عابدی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، مسئول پژوهشی

دکتر عباس عباسی

مشاور شرکت بسته بندی آوا پروتئین پایتخت

دکتر محمد حسین عزیزی تبریززاده

مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو

دکتر عبدالمجيد كوثري نژاد

رئیس نظام دامپزشکی استان بوشهر

دکتر ولی اله کوهدار

استادیار گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و عضو هیات مدیره جامعه دامپزشکی ایران

دکتر مهرداد محمدی

استادیار انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی

دانشیار گروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

دکتر سیدامیرمحمد مرتضویان

ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور

دکتر زهره مشاک

دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

دکتر محسن مشکات

مشاور رئیس سازمان دامپزشکی کشور

دکتر وحید مفید

استادیار انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

دکتر فرهاد موسی خانی

هیات علمی گروه پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، مدیر آزمایشگاه پایش زیست مبنا، هیات مدیره انجمن صنفی آزمایشگاههای دامپزشکی کشور

دکتر حسن مهربانی یگانه

استاد دانشگاه تهران

دکتر آناهیتا هوشیار راد

هیات علمی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور