نحوه نگارش مقاله

به منظور افزایش سطح علمی کنگره خواهشمند است توجه فرمایید که مقاله نباید قبلاً(حتی با عنوان دیگری) در سایر کنگره‌ها ارائه و یا در مجلات به چاپ رسیده باشد.

لازم به ذکر است که مقالات تحلیلی و مروری در این کنگره پذیرفته می شود.

مقدمه مقاله :
بيان‌کننده‌ی هدف تحقيق، اهميت و ضرورت موضوع میباشد و نبايد شامل يافته‌ها و يا بحث در مورد موضوع باشد .
مواد و روش کار :
شامل چکیده ای از نوع مطالعه، چگونگی انتخاب نمونه‌ها و کنترل آن‌ها ، توضيح روش‌کار ، مواد و ابزارهای آزمايشگاهی، نحوه‌ی تجزيه و تحليل داده‌ها روش و نام آزمون‌های آماری مورد استفاده می‌باشد .
بحث و نتیجه گیری :
شامل چکیده ای از تفسير يافته‌ها ، مقايسه‌ی يافته‌ها با يافته‌های ساير مطالعات مشابه و محدوديت‌های پژوهش می‌باشد . توجه داشته باشید که اطلاعات جزيی نبايد در اين قسمت تکرار شود .
واژگان کلیدی :
حداکثر 5 کلمه مرتبط در رابطه با مقاله که هر کلمه بایستی توسط ( ، ) از کلمه بعدی تفکیک گردد .

نکته : لازم به ذکر است که چکیده انگلیسی هم باید مانند چکیده فارسی شامل تمامی موارد بالا باشد.

نکته: حداکثر تعداد صفحات مقاله که شامل موارد زیر به همراه شکل ها و جداول مي باشد بایستی شامل 10 صفحه باشد.

مقاله بایستی شامل موارد زیر باشد :
• موضوع مقاله
• چکیده
• مقدمه
• روش تحقیق
• نتایج
• بحث و تجزیه و تحلیل
• نتیجه گیری
• منابع

به منظور افزایش سطح علمی کنگره خواهشمند است به نکات ذیل توجه فرموده و آن‌ها را رعایت فرمایید:
1-مقاله نباید قبلاً(حتی با عنوان دیگری) در سایر کنگره‌ها ارائه و یا در مجلات به چاپ رسیده باشد.
2- رعایت اصول اخلاقی(Ethical issue) ضروری است.
3- کل مقاله تحت نرم افزار Microsoft word نسخه 2003 به بالا، در کاغذ A4 با نوع و اندازه حروف که به شرح ذیل می باشد ، آماده گردد.

عنوان مقاله (B Titr 14 pt, Bold)
عناوین بخش ها (B Titr 12 pt, Bold)
متن مقاله (B Lotus 14 pt)
عناوین اشکال و جداول (B Lotus 13 pt)
مراجع انگلیسی (Times New Roman 12 pt)
مراجع فارسي (B Lotus 13 pt)

4- فاصله خطوط از یکدیگر 1.15 باشد.
5- فاصله مطالب از راست صفحه و چپ صفحه و میزان Header & Footer همگی به میزان 1 inch باشد.
6- مشخصات جداول در بالای جدول و برای شکل ها، عکس ها و گراف ها در زیر آن نوشته گردد.
7- جدول ها و شکل ها باید جایی استفاده گردد که درک مطلب را تسهیل کنند.
8- در منابع نویسی نخست منابع فارسی و سپس منابع غیر فارسی به ترتیب حروف الفبا نوشته شود.
9- منابع نویسی به روش هاروارد (harvard) صورت پذیرد.
10- سعی کنید در متن مقاله از مرتبط‌ترین و تا حد امکان جدیدترین منابع در مورد موضوع مورد مطالعه استفاده کنید.

1. رفرنس نویسی داخل متن:
این نوع رفرنس نویسی در مواردی که نقل قول مستقیم یا ترجمه مستقیم یک متن را استفاده می‌کنیم، کاربرد دارد. این رفرنس نویسی‌ها در داخل متن جای می‌گیرند و قسمتی از استناد و ارجاع کامل را شامل می‌شوند.
بسته به نوع منبع، ممکن است نوع خاصی از رفرنس نویسی به روش هاروارد در رفرنس نویسی داخل متن به کار گرفته باشد:
After that I lived like a young rajah in all the capitals of Europe…” (Fitzgerald, 2004).

2. لیست منابع :
این نوع از رفرنس نویسی به صورت لیستی از منابع مورد استفاده در تحقیق و به صورت یک جا در پایان متن جای داده می‌شود و شامل ارجاع و استناد کامل به منابع می‌شود. در اینجا مثالی از یک نوع رفرنس نویسی به روش هاروارد و به صورت لیست منابع (استناد کامل) آورده‌ایم:
Fitzgerald, F. (2004). The great Gatsby. New York: Scribner
رفرنس نویسی در مطالب علمی به دلیل معرفی لیستی از منابع اصلی و به نوعی قدردانی از نویسندگان آن‌ها صورت می‌گیرد. استنادات در تمامی انواع رفرنس نویسی‌ها شامل موارد زیر هستند:
• نام نویسنده یا نویسندگان
• تاریخ چاپ نوشته علمی
• موضوع نوشته
• مکان چاپ نوشته علمی (نام شهر)
• نام ناشر
• صفحاتی از نوشته که در پژوهش خود از آن استفاده کرده‌ایم.
این موارد در رفرنس نویسی به روش هاروارد به ترتیب زیر آورده می‌شوند:
نام خانوادگی، نام. (تاریخ انتشار). موضوع. شهر: ناشر، شماره صفحات.
منابع در پایان متن به ترتیب حروف الفبا و با توجه به نام خانوادگی نویسنده مرتب می‌شوند.

رفرنس نویسی به روش هاروارد برای مقالات مختلفی از یک نویسنده:
در صورتی که در تحقیقمان از مقالات متعددی از یک نویسنده استفاده کرده‌ایم، ترتیب قرارگیری منابع با نویسنده یکسان به ترتیب سال انتشار مقالات آورده می‌شوند. زمانی که سال نشر مقالات نیز یکسان باشد، نام مقاله را برای مرتب کردن بر اساس حروف الفبا ملاک قرار می‌دهیم. مثال:
.Brown, D. (1998). Digital fortress. New York: St. Martin’s Press
.Brown, D. (2003). Deception point. New York: Atria Books
.Brown, D. (2003). The Da Vinci code. New York: Doubleday

رفرنس نویسی به روش هاروارد برای کتاب با یک نویسنده:
رفرنس نویسی به روش هاروارد برای کتاب‌هایی که یک نویسنده دارند به شکل زیر انجام می‌گیرد:
نام خانوادگی، نام. (تاریخ چاپ). موضوع. ویرایش. (تنها در صورتی که کتاب مورد استفاده ویرایش اول نباشد ویرایش را عنوان کنید) شهر انتشار کتاب: ناشر، شماره صفحات.
در صورتی که شماره ویرایش کتاب عنوان نشده باشد، بهتر است فرض کنیم کتاب ویرایش اول است و در استناد آن را عنوان نکنیم.
در رفرنس نویسی به روش هاروارد برای کتابهایی که ویرایش اول نیستند، شماره ویرایش نیز باید ذکر شود.
مثال برای ویرایش اول:
Patterson, J. (2005). Maximum ride. New York: Little, Brown
مثال برای ویرایشی به جز ویرایش اول:
Dahl, R. (2004). Charlie and the chocolate factory. 6th ed. New York: Knopf

رفرنس نویسی به روش هاروارد برای کتاب با بیش از یک نویسنده:
زمانی که می‌خواهید به کتابی ارجاع دهید که بیش از یک نویسنده دارد، نام نویسندگان را به ترتیبی که در خود کتاب عنوان شده است، ذکر کنید. برای جدا کردن نام دو نویسنده از “و” یا “And” در انگلیسی استفاده کنید.
نام خانوادگی، نام. و نام خانوادگی، نام. (تاریخ انتشار). موضوع. شهر: ناشر، شماره صفحات.
مثال:
Desikan, S. and Ramesh, G. (2006). Software testing. Bangalore, India: Dorling Kindersley, p.156

رفرنس نویسی به روش هاروارد برای مقالات:
ساختار استاندارد برای رفرنس نویسی یک مقاله به روش هاروارد به شکل زیر است:
نام خانوادگی، نام. (تاریخ انتشار). موضوع مقاله. نام مجله، (Volume(Issue، شماره صفحات. مثال:
Ross, N. (2015). On Truth Content and False Consciousness in Adorno’s Aesthetic Theory. Philosophy Today, 59(2), pp. 269-290
Dismuke, C. and Egede, L. (2015). The Impact of Cognitive, Social and Physical Limitations on Income in Community Dwelling Adults With Chronic Medical and Mental Disorders. Global Journal of Health Science, 7(5), pp. 183-195

رفرنس نویسی به روش هاروارد برای مقالاتی که در یک پایگاه اطلاعاتی یا وبسایت منتشر شده‌اند:
زمانی که می‌خواهید به مقاله‌ای که در یک وبسایت و به صورت آنلاین آن را یافته‌اید ارجاع دهید، به تمام جزئیات استناد که در وبسایت آورده شده است، اشاره کنید. علاوه بر این URL وبسایت مورد نظر و تاریخ در دسترس قرار گرفتن مقاله را نیز ذکر کنید.
ساختار: نام خانوادگی، نام. (تاریخ انتشار). نام مقاله. نام مجله، (Volume(Issue، شماره صفحات. [URL [Accessed Day Mo. Year.
مثال:
Raina, S. (2015). Establishing Correlation Between Genetics and Nonresponse. Journal of Postgraduate Medicine, [online] Volume 61(2), p. 148. Available at: http://www.proquest.com/products-services/ProQuest-Research-Library.html [Accessed 8 Apr. 2015]

افیلیشن به زبان ساده یعنی وابستگی سازمانی
یعنی شما از سمت کدام مرکز علمی و دانشگاهی مقاله میفرستید.

به هیچ وجه، حتما باید نوشته شود، افلیشن به نوعی به مقاله شما هویت میدهد و هیچ ژورنالی بدون افلیشن مقاله شما را نخواهد پذیرفت.

خیر اجباری نیست، ولی بهتر هست دانشگاه محل تحصیل و یا اشتغال خودت را بنویسید تا بتوانید از امتیازاتی که این دانشگاه بخاطر چاپ مقاله در اختیارتان قرار میدهد استفاده نمایید.

رعایت اصول نگارش نشانی نویسندگان هرچند ساده است اما غالباً نادیده گرفته می شود. در نتیجه مولفین نمی توانند همیشه با نشانی ها مرتبط شوند. اما اغلب این شیوه و سبک ژورنال مربوطه بوده است که باعث ایجاد سردرگمی می شود و نه اشتباهات مولف.
به همراه هر مولف، یک نشانی داده می شود (نام و نشانی موسسه یا آزمایشگاهی که تحقیق در آن انجام شده است). اگر پیش از چاپ مقاله، مولف به نشانی متفاوتی نقل مکان کرده است، نشانی جدید باید در پانوشت «نشانی فعلی» ذکر شود.

به هنگام فهرست بندی دو یا چند مولف که هریک در موسسه ای متفاوت هستند، نشانی ها باید به همان ترتیب برای مولفین لیست شوند. مشکل اصلی زمانی ایجاد می شود که مقاله ای توسط مثلا سه مولف از دو موسسه منتشر می شود. در چنین مواردی، نام و نشانی هر مولف باید شامل تخصیص مناسبی نظیر علایم a، b یا c پس از نام و پیش از (یا پس از) نشانی صحیح باشد.

این روش غالبا برای خوانندگانی که ممکن است بخواهند بدانند که آیا R.jones در دانشگاه اکسفورد یا در هاروارد است، مفید می باشد. هویت مشخص مولفین و نشانی های آنها همچنین از اهمیت زیادی برای پایگاه داده ها برخوردار می باشد. برای اینکه این سرویس ها بتوانند به درستی کار کنند، آنها باید بدانند که آیا مقاله منتشر شده توسط j.jones از دانشگاه ایالتی آیوا یا توسط j.jones از دانشگاه کورنل یا j.jones از دانشگاه کمبریج در انگلستان نوشته شده است. تنها زمانی که مولفین بتوانند به طور صحیح شناسایی شوند، امکان گروه بندی آثار و مقالات منتشر شده آنها در نمایه های استنادی وجود دارد.

به خاطر آورید که نشانی برای دو منظور استفاده می شود. اول این که به شناسایی مولف کمک می کند و دیگر اینکه نحوه تماس و برقراری ارتباط با او را نشان می دهد به دلیل اینکه محققین اینک تا حد زیادی از طریق پست الکترونیکی ارتباط برقرار می کنند، نشانی ایمیل معمولا باید حداقل برای مولفی که پرس و جو های در مورد مقاله وی باید اطلاع رسانی شود، ذکر شود. بعضی ژورنال ها از علایم ستاره (*) پانویس ها یا تقدیر و سپاسگزاری برای شناسایی این شخص استفاده می کنند. مولفین باید از سیاست ژورنال در این ارتباطات آگاهی داشته باشند و باید پیشاپیش تصمیم بگیرند که کدام مولف باید این نقش را ایفا کند.

Department of …, Faculty of …, University of…., …, Iran.
Department of Public Management, Faculty of Management, University of Guilan, Rasht, Iran.
Department of Management, Faculty of Humanities, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran

Department of …, Faculty of …, … Branch, Islamic Azad University, …, Iran.
Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

مرتبه علمی، نام گروه علمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۱۹۳۹۵-۳۶۹۷ ، تهران، ایران

Department of…, Payame Noor University (PNU), P.O. Box, 19395-3697, Tehran, Iran