درخواست همکاری

  • انواع فایل های مجاز : pdf.
    شما می توانید از این قسمت رزومه و سایر مدارک مرتبط با نحوه همکاری خود را بارگذاری نمایید. فقط فایل PDF با حجم حداکثر 5 مگابایت قابل قبول می باشد.
مایل به همکاری با ما هستید ؟

شما می توانید از طریق تکمیل فرم پیش رو با دبیرخانه کنگره صنعت گوشت در ارتباط باشید.
همکاری با کنگره در چند بخش : کمیته اجرائی ، کمیته علمی و اسپانسری میسر می باشد که پس از بررسی اطلاعات شما توسط دبیرخانه کنگره از طریق پست الکترونیکی و یا شماره تماس ارسالی ، جهت همکاری با شما تماس حاصل خواهد شد.همچنین شما می توانید از طریق تماس با دبیرخانه کنگره از مراحل بررسی فرم ارسالی خود مطلع شوید.