تاریخ های مهم

شروع ثبت نام و ارسال مقالات
با مراجعه به نشانی اینترنتی ( اینجا کلیک کنید )

1 آبان ماه 1400

پایان فرصت ارسال مقالات
ثبت نام بصورت بدون مقاله امکان پذیر است.

20 آبان ماه 1400

پایان فرصت ثبت نام
در این تاریخ هیچگونه ثبت نامی صورت نخواهد گرفت

5 آذر ماه 1400

برگزاری کنگره

10و 11آذر ماه 1400